Zo lossen we het samen op!

Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Toch gaat er helaas wel eens iets mis tussen cliënt en zorgverlener.

Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de zorg die u ontvangt, kunt u dit kenbaar maken. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd hoe uw klacht behandeld wordt.

Uw klacht moet gehoord en goed opgelost worden. Klachten kunnen gaan over uw behandeling, bejegening, de assistentie of de bereikbaarheid. Iedere zorgaanbieder heeft een wettelijke klachtenprocedure. Al voor het indienen van uw klacht kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris u adviseren en bijstaan.

Wordt uw klacht niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Deze instantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie die onafhankelijk en bindend uitspraak doet.


Wat kunt u doen met uw klacht?

Er zijn verschillende opties om uw klacht op te lossen voordat het een geschil wordt. De volgorde van uw acties is belangrijk. Iedere stap wordt als een ‘zwaardere’ stap gezien.

1)   Goed gesprek met uw zorgaanbieder

Vaak is een klacht al op te lossen met een goed (informeel) gesprek met uw zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet immers weten waarmee u het niet eens bent.

2)   Officiële klacht indienen

Werkt dit niet, dan kunt u een officiële klacht indienen. Dit gaat via de vaste klachtenprocedure van de zorgaanbieder. Een onpartijdige klachten- functionaris kan u helpen. Uw zorgaanbieder is verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Hij adviseert en bemiddelt.

3)   De geschilleninstantie oordeelt

Uiteindelijk kunt u naar een erkende geschilleninstantie. Zij nemen het geschil in behandeling en doen een bindende uitspraak. Is uw zorgaanbieder aangesloten bij Stichting Zorggeschil, dan kunt u bij ons uw geschil melden. Anders kunt u het geschil melden via de NOKH.

Stichting Zorggeschil - zorggeschil.nl

NOKH

Samen lossen wij uw klacht op!

Een goede klachtenregeling lost uw klacht op voordat het een geschil wordt.

Stichting Zorggeschil, Postbus 1021, 7940 KA Meppel 06 512 225 05 zorggeschil.nl