Homeopathie

Introductie
Manon Liebe is een gecertificeerd homeopaat en heeft vanaf 2012 een praktijk gehad in Best. Na een verhuizing in 2017 is ze werkzaam in haar praktijk in Heeze en omstreken. Ze is lid van de Nederlandse Organisatie Klassiek Homeopaten, de Vereniging Verloskunde en Homeopathie, en heeft een licentie in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg ( 170282R). 

Homeopathie 
Homeopathie is een geneeswijze waarbij aandoeningen behandeld worden met homeopathische
geneesmiddelen die het zelf genezend vermogen stimuleren. Homeopathische geneesmiddelen zin
duurzaam en bij deskundig gebruik volstrekt veilig en worden voor beperkte duur gebruikt in kleine
doseringen.

Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van
de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op basis
van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon
kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische
geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud
volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte
duur gebruikt in kleine doseringen.

Homeopathie en kinderen
Ieder kind is uniek en ieder kind heeft wel eens wat. Een kind kan verkouden zijn, oorpijn hebben, buikpijn als het uit school komt, of slecht reageren op vaccinaties. Het kan iets acuutst zijn of iets dat al langer speelt. Homeopathie is een zachte effectieve geneeswijze, zonder vervelende bijwerkingen. Kinderen reageren vaak heel goed op homeopathische middelen. Ze knappen op, raken weer in balans, krijgen meer weerstand, worden rustiger en gaan zich beter ontwikkelen.

Het kind staat centraal in de klassieke homeopathie, niet alleen waar het kind last van heeft is belangrijk, maar ook hoe dit ontstaan is en hoe het een invloed kan hebben op het ander. De balans kan immers op vele manieren verstoord raken. Als deze balans hersteld is kan dat ook een positief gevolg hebben op emotionele en gedragsproblemen.

Zwangerschap, bevalling, kraambed en borstvoeding: veel vrouwen ervaren hun zwangerschap en de geboorte ven een kind als een hoogte punt in hun leven. Toch kunnen er zich in deze periode problemen voordoen die deze vreugde overschaduwen. Homeopathie is dan een veilige methode om klachten tijdens de zwangerschap, de bevalling, in het kraambed en tijdens de borstvoeding te verhelpen. Het ondersteunt de vrouw in deze periode en is veilig voor de baby.
Homeopathie kent geen nadelige bijwerkingen, mits voorgeschreven door een gekwalificeerde homeopaat.

Consult
Om een goed beeld te krijgen van de klachten duurt het eerste consult minimaal één uur. Dit consult zal plaatsvinden in Manon Liebe's praktijk in Heeze (voor contactgegevens klik hier). 

Algemene voorwaarden

 

Behandelingsovereenkomst

De homeopaat heeft een behandelingsovereenkomst met de patiënt nodig om een behandeling te starten. Dat houdt in dat de patiënt voorafgaand aan de totstandkoming van de behandelingsovereenkomst eerst wordt geïnformeerd over de praktijkvoering en de homeopathische behandeling. Daarna start de behandelingsovereenkomst als de patiënt instemt met de behandeling.

 

De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en het bevattingsvermogen van de patiënt. De homeopaat verzekert zich er voor het starten van de behandeling van dat de patiënt de informatie heeft begrepen.

 

Bij wilsbekwame patiënten boven de 16 jaar is sprake van een behandelingsovereenkomst als de patiënt goed is geïnformeerd en instemt met de start van de behandeling. Er is geen schriftelijke behandelingsovereenkomst nodig.

 

Bij de behandeling van een kind tot 16 jaar moeten de ouder(s) of voogd(en) schriftelijk toestemming geven voor de behandeling. Een kind van 12 tot en met 15 jaar moet ook altijd zelf toestemming geven. Mondelinge toestemming van het kind is voldoende.

 

De patiënt kan de behandelingsovereenkomst altijd opzeggen. De homeopaat kan de behandelingsovereenkomst beëindigen als rekening wordt gehouden met een redelijke opzegtermijn.

 

Homeopathische behandeling

De homeopaat handelt in overeenstemming met de normdocumenten van de Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH). De homeopathische behandeling start met een vraaggesprek, vervolgens wordt het homeopathisch middel uitgezocht, dan wordt het homeopathisch middel ingenomen en daarna worden de effecten beoordeeld. De behandeling bestaat uit een eerste consult van gemiddeld 60 tot 90 minuten en één of meerdere vervolgconsulten van gemiddeld 30 tot 45 minuten. Tussen de consulten kan telefonisch overleg plaatsvinden om de effecten van de behandeling te beoordelen.

 

Reguliere behandeling

Homeopathie kan naast een reguliere behandeling en/of regulier voorgeschreven medicatie toegepast worden. Afbouwen van of stoppen met regulier voorgeschreven medicijnen mag alleen worden gedaan in overleg met de zorgverlener die deze medicijnen heeft voorgeschreven, zoals de huisarts of specialist.

 

Tarieven en betaling

De tarieven staan vermeld op de website. De factuur wordt na afloop van het consult per e-mail of per post opgestuurd. De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de datum van de factuur.

 

Vergoeding zorgverzekeraars

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om vooraf na te gaan in hoeverre de

kosten van een consult door de verzekeraar worden vergoed.

 

Vertrouwelijkheid en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de homeopaat een dossier aanlegt waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. In de privacyverklaring is beschreven hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. De privacyverklaring staat op de website van de praktijk.

 

Klachtenregeling en aansprakelijkheid

Bij een klacht over de homeopaat of de behandeling is de eerste stap het bespreken van de klacht met de patiënt en de homeopaat. Als dit niet leidt tot een oplossing van de klacht, dan kan de patiënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris waarbij de homeopaat is aangesloten. De homeopaat heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.